LIFO©

LIFO© betekent 'Life Orientations'. Met behulp van een vragenlijst geeft de LIFO-methode inzicht in je gedragsvoorkeur in gewone en spanning-/conflictsituaties. 

De LIFO-methode, ontwikkeld door de sociaal psychologen Dr. Allan Katcher en Dr. Stuart Atkins, baseert zich op de vaststelling dat ieder individu zich in het leven oriënteert vanuit een aantal normen, waarden en levensdoelen. Hierdoor ontwikkelt elk van ons een persoonlijke stijl die ons gedrag en onze communicatie met anderen bepaalt.

In het LIFO-profiel komen dus gedrag en waarden naar voren. Je krijgt inzicht in je persoonlijke gedragsstijl en je leert je sterke kanten nog beter toe te passen en productief te maken. Ook leer je op heel ontspannen wijze hoe je de valkuilen van je voorkeurstijl kunt herkennen en er op een effectievere manier mee om te gaan. Kortom werken en leven vanuit je kracht.

Ontwikkelingsmogelijkheden

  • identificeren en bevestigen van sterke punten
  • kapitaliseren en maximaliseren van je sterktes
  • temperen en matigen van gedragsexcessen
  • uitbreiden en ontwikkelen van nieuwe gedragspatronenTeams

De LIFO-methode is ook zeer geschikt om prestaties van teams te verbeteren. Dit gebeurt door de sterke kanten van mensen die samenwerken te stimuleren, te mobiliseren en te coördineren. Daardoor zal een beter klimaat ontstaan voor samenwerking, doeltreffende besluitvorming en effectievere probleemoplossing.